o firmie

Działamy z pasją.
Potrafimy działać lepiej niż konkurencja. Bierzemy inicjatywę we własne ręce i ciągle poszukujemy lepszych sposobów na wykonanie działań. Jesteśmy zachęcani do twórczego myślenia i wcielania pomysłów w życie.

Bezpośrednie dotarcie do klientów konsumentów to nie tylko jeden z najważniejszych elementów kampanii promocyjnych i reklamowych, to także warunek odniesienia sukcesu na coraz bardziej ciasnym rynku w Polsce. Rozpoczęcie transformacji ekonomicznej w naszym kraju i wchodzenie Polski na drogę gospodarki rynkowej spowodowało nasilenie się konkurencji i konieczność wprowadzania przez przedsiębiorstwa zasad marketingu, czyli uwzględniania w swych działaniach potrzeb grup nabywców i postępowania konkurencji. Coraz trudniejsze staje się skuteczne dotarcie do konsumentów.

Opierając się na doświadczeniach związanych z organizacją grupowych imprez o charakterze rozrywkowym, prowadzeniem klubów, znajomością rynku polskiego i zagranicznego oraz zasad showbuissnesu stworzyliśmy Agencję Artystyczno Reklamową “Pasja” która na bazie imprez masowych przy współpracy z mediami, daje Państwa Firmie możliwość bezpośredniego dotarcia do klientów Waszej Firmy.

Agencja Artystyczno Reklamowa “Pasja” powstała w 2000 roku (do listopada 2006 funkcjonowała pod nazwą “de’Kompresja”), działa na terenie całego kraju. Oferta skierowana jest do Firm, Urzędów Miasta, Gmin, Klubów, Restauracji oraz osób prywatnych.

Dysponujemy wszelką wiedzą oraz materiałami umożliwiającymi pełen sukces:

* koncertów
* imprez
* festiwali
* wydarzeń
* artystów
* faktów
* miast
* klubów
* powiatów
* finansów
* businessu
* firm

Aby dokładniej zapoznać się z pełna ofertą Agencji “Pasja” zapraszamy do działu pod nazwą - “Oferta”.

Nasza gwiazda

GOLEC uORKIESTRA

Zespół został założony przez braci Pawła i Łukasza Golec z Milówki. Początkowo zespół dawał koncerty z okazji świąt kościelnych i państwowych oraz w klubach.
W 1999 roku zespół powiększył się do dziesięciu osób za sprawą Jarka Grzybowskiego (perkusja) i Zbigniewa Michałka.
W tym samym roku zespół wydał swój debiutancki album. W roku 2000 ukazała się druga oraz […]